Strona główna/home

Szanowni użytkownicy,

Witamy na naszych stronach internetowych, powstałych w wyniku realizaci projektu "Fotobank Śląska Cieszyńskiego", dofinansowanego w ramach programu Inicjatywy INTERREG IIIA Polska -Czechy.

Możecie Państwo zobaczyć tu ponad 500 fotografii uchwycających piękno Śląska Cieszyńskiego, styl życia jego mieszkańców i różnego rodzaju ciekawostki. Zdjęcia można dowolnie pobierać i opracować według Waszych potrzeb. Jedynym warunkiem ich powielania jest wykorzystanie do celów niekomercyjnych.

Wierzymy, że zdjęcia z naszej bazy danych chętnie wykorzystane zostaną przy realizacji Państwa projektów i pomysłów, a dzięki temu wspólnie wezprzemy rozwój naszego regioniu.

Rada Regionalna Rozwoju i Współpracy z siedzibą w Třinci
(Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci)
Beneficjent (Główny koordynator projektu)