O projektu

Nositelem a iniciátorem projektu je Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci. Projekt je financován v rámci programu Iniciativy Společenství INTERREG III.A ČR-Polsko a je charakterizován jako společný. Partnerem projektu na polské straně euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Ciezsyński je Stowarzyszenie Rozwoju i Wspólpracy Regionalnej "Olza"

Cílem projektu je inovativním způsobem zlepšit nabídku fotografií s motivy Těšínského Slezska, s příznivým dopadem na vnímání tohoto regionu. Výstup projektu - internetová aplikace, je přístupna široké veřejnosti a umožňuje volné stažení fotografií pro nekomerční účely (propagace a marketing cestovního ruchu v regionu, apod.).

Projekt byl realizován od září 2006 do května 2007. Z celkového počtu více než 2000 poskytnutých fotografií od 24 fotografů (profesionálů i amatérů) bylo vybráno 500 nejlepších. Ty jsou Vám nyní k dispozici. I nadále však můžete do fotobanky přispívat svými fotografiemi, nicméně nyní již bez honoráře. Více v sekci "Pro fotografy".

Celkový rozpočet projektu činil 250 tis. Kč a byl ze 75 % financován z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF).