Registrace

 

Přihlašovací údaje:

přihlašovací jméno:
heslo:
ověření hesla:
 

Osobní údaje:

jméno:
příjmení:
organizace:
obor činnosti:
e-mail:

Registrační informace uživatelů budou použity pouze pro účely projektu Fotobanka Těšínského Slezska a nebudou předány nebo zpřístupněny jakékoliv třetí straně bez výslovného písemného souhlasu uživatele. Nositel projektu prohlašuje, že nearchivuje a nezneužije žádné osobní údaje, které mu uživatelé sami dobrovolně neposkytnou.

Podmínky použití

Fotografie v rámci Fotobanky Těšínského Slezska jsou zájemcům poskytovány zdarma. Podmínkou je použití fotografií k propagačním nekomerčním účelům - tzn. zákaz použití v prodejních publikacích či kalendářích komerčního charakteru. Fotografie mohou být zveřejněny v tiskových publikacích, periodikách a v neprodejních propagačních materiálech s cílem podpořit rozvoj cestovního ruchu v regionu a rozvoj regionu jako takového.

Uživatel prohlašuje, že fotografie neposkytne třetím osobám a že je zodpovědný za důsledky svého konání, které bude v rozporu s těmito Podmínkami.
ano ne

Bude-li to možné, uvítáme zmínku o zdroji (Fotobanka Těšínského Slezska), tam, kde fotografie z naší databanky použijete. Konkrétně např. zmínku v tiráži propagačního materiálu či otištění loga projektu, které je možno stáhnout zde.